Сдружение за регионално, социално и икономическо развитие

News

Project CrossTour

Project CrossTour

20-06-2019News

In the first half of 2019 The Association will launch a project Project “Increasing the Cross-border…...

Learn more

Project “Environmental Management Enhancement by Youth-run SMEs” (EnvironmentYou)

Project “Environmental Management Enhancement by Youth-run SMEs” (EnvironmentYou)

20-06-2019News

На 28.12.2018 г. Сдружението стартира проект № BG05M9OP001-1.023-0175 “Подкрепа за изграждането на иновативни…...

Learn more

Проект EnvironmentYou [translations pending]

Проект EnvironmentYou [translations pending]

20-06-2019News

През първата половина на 2019 г. Сдружението ще стартира проект, финансиран по Програмата за трансгранично…...

Learn more