Association for Regional Social and Economic Development

Проект EnvironmentYou

През първата половина на 2019 г. Сдружението ще стартира проект, финансиран по Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A “Гърция-България 2014-2020” с наименование “Подобряване на управлението на околната среда от малки и средни предприятия, управлявани от младежи” (EnvironmentYou).

Научи повече


SECTOR POLICIES


Regional policy

Social policy

Economic policy