Сдружение за регионално, социално и икономическо развитие

Проект CrossTour

През първата половина на 2019 г. Сдружението ще стартира проект, финансиран по Програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег-ИПП България-Турция 2014-2020 с наименование “Увеличаване на трансграничния туристически потенциал между Хасково и Одрин” (CrossTour). Основната цел на проекта е да подпомогне популяризирането и развитието на туристически продукти от занаятчийския бизнес в Хасково и Одрин.

Научи повече


Секторни политики


Регионална политика

Социална политика

Икономическа политика