Сдружение за регионално, социално и икономическо развитие

Проект „Община Копривщица в подкрепа на Българското председателство на Съвета на ЕС 2018”

Източник на финансирането: грантова схема „Подкрепа на инициативи на общините, свързани с регионалното измерение на Българското председателство на Съвета на ЕС 2018”, съфинансирана от националния бюджет на Република България

Партньор по проекта: община Копривщица

Основна цел: да повиши информираността на населението на община Копривщица за Европейския съюз, за ангажиментите и ползите за страната ни като държава-член на ЕС, за същността, ролята и приоритетите на ротационното председателство, за възможностите на Председателството да изгради позитивен образ на Република България, за постигнатите резултати в рамките на евроинтеграционния процес и приноса на страната ни за развитието на ЕС.

Място на изпълнение: община Копривщица

Дейности:
1. Провеждане на “Конференция за европейските фондове и инициативи в помощ на регионалното развитие и бизнеса в Копривщица до 2023 г.” – 26 февруари 2018 г.
2. Провеждане на “Конференция за европейското значение за Копривщица като архитектурен резерват и представяне на начини и подходи на аналогични европейски градове за развитие на туризма и насърчаване на икономическото развитие, базирано на туризма” – 26 април 2018 г.
3. Провеждане на конкурс за ръчно изработени мартенички
4. Организиране на състезание с изложба за детска рисунка на тема „Нашият общ европейски дом“

Обща стойност на проекта: 3 100 лв.

Период на изпълнение: 23 януари – 30 юни 2018 г.Секторни политики


Регионална политика

Социална политика

Икономическа политика