Сдружение за регионално, социално и икономическо развитие

Текущи проекти

Проект CrossTour

Проект CrossTour

23-07-2019Текущи проекти

Източник на финансирането: Програма за трансгранично сътрудничество Интеррег-ИПП България-Турция 2014-2020,…...

Научи повече

Проект №BG05M9OP001-1.023-0175 “Подкрепа за изграждането на иновативни предприемачи”

Проект №BG05M9OP001-1.023-0175 “Подкрепа за изграждането на иновативни предприемачи”

12-11-2018Текущи проекти

Източник на финансирането: оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския…...

Научи повече

Проект EnvironmentYou

Проект EnvironmentYou

12-11-2018Текущи проекти

Източник на финансирането: Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A “Гърция-България 2014-2020”,…...

Научи повече