Сдружение за регионално, социално и икономическо развитие

ПАНАИР НА ЗАНАЯТИТЕ, 7-8 СЕПТЕМВРИ 2020 г., ГР. ХАСКОВО

На 7 и 8 септември 2020 г. в гр. Хасково се проведе Панаир на занаятите, организиран от Сдружение за регионално социално и икономическо развитие по проект CrossTour, финансиран от Програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег-ИПП България - Турция. В панаира участваха над 10 занаятчии от област Хасково, които представиха на жителите и гостите на града своите продукти.

Видео от панаира:


Секторни политики


Регионална политика

Социална политика

Икономическа политика