Сдружение за регионално, социално и икономическо развитие

“Предоставяне на услуги в сферата на дизайна, за привличане на участници в проектните дейности и за тяхното широко популяризине"

Публична покана за избор на външен изпълнител на услуги с предмет “Предоставяне на услуги в сферата на дизайна, за привличане на участници в проектните дейности и за тяхното широко популяризиране” по проект №B2.6d.11/1.07.2019 „Подобряване на управлението на околната среда от МСП, управлявани от младежи“ (EnvironmentYou), финансиран по Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A “Гърция-България 2014-2020”, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и национално съфинансирана от участващите държави

Документацията за участие може да бъде изтеглена от тук: https://www.eufunds.bg/bg/node/5529


 

 

 


Секторни политики


Регионална политика

Социална политика

Икономическа политика