Сдружение за регионално, социално и икономическо развитие

Новини

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ №3

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ №3

07-06-2021Новини

Обява за публична покана за избор на изпълнител...

Научи повече

ПАНАИР НА ЗАНАЯТИТЕ

ПАНАИР НА ЗАНАЯТИТЕ

12-09-2020Новини

На 7 и 8 септември 2020 г. в гр. Хасково се проведе Панаир на занаятите, организиран от Сдружение за…...

Научи повече

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ №1

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ №1

28-08-2020Новини

Публична покана за избор на външен изпълнител на услуги с предмет “Предоставяне на услуги в сферата на…...

Научи повече

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ №2

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ №2

28-08-2020Новини

Публична покана за избор на външен изпълнител на услуги с предмет “Организиране и провеждане на партньорска…...

Научи повече

Педложения и препоръки за нови механизми и инструментариум за развитие на наградната система на България

Педложения и препоръки за нови механизми и инструментариум за развитие на наградната система на България

30-03-2020Новини

Документът разглежда в детайли правната рамка и механизмите за връчване на ордени и медали в Република…...

Научи повече

Проучване „Развитие на наградната система в Европейския съюз, почетни знаци на звания, ордени и метали“

Проучване „Развитие на наградната система в Европейския съюз, почетни знаци на звания, ордени и метали“

15-05-2019Новини

Проучването разглежда наградните системи и политики на Великобритания, Франция, Германия, Гърция, Румъния…...

Научи повече

Публична покана за избор на външен изпълнител на услуги

Публична покана за избор на външен изпълнител на услуги

29-03-2019Новини

Публична покана за избор на външен изпълнител на услуги с предмет: “Осигуряване на логистични услуги…...

Научи повече

Проект по ОП РЧР

Проект по ОП РЧР

12-11-2018Новини

На 28.12.2018 г. Сдружението стартира проект № BG05M9OP001-1.023-0175 “Подкрепа за изграждането на иновативни…...

Научи повече

Проект CrossTour

Проект CrossTour

12-11-2018Новини

През първата половина на 2019 г. Сдружението ще стартира проект, финансиран по Програмата за трансгранично…...

Научи повече

Project “Environmental Management Enhancement by Youth-run SMEs” (EnvironmentYou)

Project “Environmental Management Enhancement by Youth-run SMEs” (EnvironmentYou)

12-11-2018Новини

In the first half of 2019 The Association will launch a project funded under the Cross-Border Cooperation…...

Научи повече